Profile

Join date: Jun 18, 2022

About

شستي‌ها در دو نوع استارت و استاپ و کليد امرجنسي قارچي در صنعت کاربرد دارند . سیم مفتولی از موارد بهره برداري از اين شستي‌ها جهت تابلوهاي برق صنعتي براي راه‌اندازي موتور (شستي استارت) و قطع کننده (شستي استوپ) مي باشد. پوش باتن يا شستي ، وسيله اي مي باشد که با مکانيزم ساده سوئيچي براي کنترل کردن پروسه يک سيستم عملياتي و يا يک دستگاه کاربرد دارد. جنس بدنه و قسمت هاي مختلف پوش باتن معمولا از پلاستيک يا فلز يا باکاليت مقاوم و سخت و پلاستيک مي اشد. پوش باتن هاي فلزي و پلاستيکي داراي کنتاکت کمکي اند. بخش‌هاي دروني کليد و پريز برق به‌طورکلي ساختار دروني کليد و پريز برق شامل سيم‌پيچي،چراغ سیگنال اتصالات دروني و تعداد پل (تک پل و دو پل) است. درعين‌حال امروزه براي افزايش ايمني ساختمان از اجزاي مختلف پريز و کليد را از جنس نسوز ساخته و غيرقابل اشتعال مي‌باشند. همچنين ساختار دروني کليد و پريز برق جديد را نيز معمولاً طوري مي‌سازند که امکان جرقه و احتراق را تا حد زيادي کم و کم‌خطر کند. قاب قاب کليد و پريز برق قسمت بيروني آن است که روي ديوار نصب مي‌شوند. درواقع همان‌طور که ميدانيد کليد و پريز برق‌هاي قديمي به قاب پيچ و مهره مي‌شدند شستی قارچی خودبرگشت اما مدل‌هاي جديد کليد و پريز برق به قاب وصل نمي‌شوند و روي ديوار قرار مي‌گيرند که همين مسئله‌اي نصب راحت‌تري را در پي خواهد داشت. انواع کليد و پريز بر اساس نحوه نصب به‌طورکلي مي‌توان عنوان کرد که کليد پريزها داراي انواع متفاوتي هستند و بر اساس نحوه نصب، به دسته‌بندي‌هاي زير تقسيم مي‌شوند که شامل: کليد پريز توکار معمولاً در سيم‌کشي ساختمان‌ها، سيم‌ها از طريق لوله نصب‌شده و در داخل ديوارها به يکديگر مرتبط مي‌شوند. بر همين اساس، در تمامي فضاهايي که نياز شستی دو طرفه کلیددار استارتی به وجود تجهيزات برقي ساختمان وجود دارد سيم و اتصالات برقي نيز حاضر مي‌باشد. دراين‌بين نوع توکار پريز ازجمله پر طرفدارها بوده و براي زيباسازي فرآيند سيم‌کشي، تميز بودن فضاي ديوارها و کف ساختمان استفاده مي‌شود. لازم به ذکر است که براي نصب کليد پريز توکار مي‌بايست در داخل ديوار، قوطي کليد از قبل کار گذاشته شود و سپس مکانيسم کليد و پريز به همراه يک چنگکي داخل ديوار نصب گردد. کليد پريز روکار به‌طورکلي در فضاهايي که قوطي توکار در داخل ديوار تعبيه نشده است، مي‌بايست کليد و پريزها را به‌صورت روکار مورداستفاده قرار داد. ازاين‌رو، بايد بر روي ديوار يک قوطي روکار را پيچ کرده و سپس مکانيسم کليد پريز را داخل ديوار قرار داد. کليد پريزهاي روکار معمولاً داراي سيم‌کشي روکار بوده و گاهي شستی یکطرفه کلیددار استارتی براي جلوگيري از به وجود آمدن ظاهر بد سيم‌کشي روکار، از داکت ها و انواع ترانکينگ در آن استفاده مي‌شود.

elcwbr

More actions